NMK Rallykomite består av følgende medlemmer

Komiteen jobber med utvikling av reglement og arrangement rundt Norske rally og er bla. NMK «talerør» inn mot Norges Bilsportsforbund. Komiteen arrangerer også NMK Rallycup, som er Norges største rallycup.

Kontakter

  • Navn
  • Stilling
  • Telefon
  • E-post