Rallykomiteen har vært i kontakt med alle NMK-arrangører som har meldt inn sine løp til NBF. Som vanlig er arrangørene svært positive til og være med og bidra i cupen, og vi er svært glad for at vi har sju løp på årets terminliste.

#1 – Sigdalsrally (14. januar 2017) – NMK Modum & Sigdal
#2 – Rally Hadeland (21. janauar 2017) – NMK Hadeland
#3 – Numedalsrally (25. februar 2017) –  NMK Nore og Uvdal
#4 – Hurumsprinten (22. april 2017) – NMK Hurum & Røyken —– Deltagerbegrensning, derfor ikke tellende i cupen
#5 – Aurskog-Høland Rally (17. juni 2017) – NMK Aurskog-Høland
#6 – Rally Konsmo (19. august 2017) – NMK Konsmo
#7 – Rally Hedemarken (23. september) – NMK Hamar

5 løp er tellende i poengsammendraget.

I løp som i tilleggsreglene innfører deltagerbegrensning og denne er oppnådd ved utløp av påmeldingsfrist, vil det ikke bli utdelt poeng. Det vil heller ikke bli utdelt poeng dersom ett løp har færre enn 20 startende.

FOTO: Glenn W. Olsen, nmst.no (Bildet er fra Rally Hadeland i 2001.)